Internet Archive BookReader

The Ganita-sara-sangraha Of Mahaviracarya